Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Kluby sportowe

28.01.2016

Kluby sportowe na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie działające w formie:

 
 
1) stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS:
 
2) uczniowskich klubów sportowych:
- UKS „Tornado” Gwiździny
- UKS „Sprint” Pacółtowo
 
 
3) stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu:
- Klub Sportowy Wel Bratian  (Facebook)