Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Wynajem świetlic wiejskich

28.01.2016

Świetlice wiejskie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie dysponuje 13 świetlicami wiejskimi. Na mocy Uchwały Nr L/350/2014 Rady Gminy z dnia 24 września 2014r. owe lokale mogą być:
a) udostępniane nieodpłatnie na zebrania wiejskie organizowanie przez Gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim, np. Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Rolnicze, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe itp.,
b) wynajmowane odpłatnie – zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Wójta Gminy. Mieszkańcy danego sołectwa, korzystający ze świetlicy na terenie miejsca swojego zamieszkania, mają prawo do 25% bonifikaty. Ze świetlicy można korzystać po złożeniu wniosku oraz wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administrującym tym obiektem, na mocy podpisanej umowy.
 
Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 19 października 2015 roku ustaliło czynsz brutto za korzystanie w formie najmu ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Wysokości opłat w linkach poniżej.
 
Przekazanie świetlicy w odpłatny najem musi być poprzedzone zawarciem umowy, złożeniem wniosku, oświadczenia oraz sporządzeniem protokołu zdawczo – odbiorczego. (Do pobrania powyżej – załączniki uchwały oraz zarządzenia.)