Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Kontakt do pracowników

28.01.2016

Kontakt do pracowników

 
 
Władze gminy:
Wójt Gminy Tomasz Waruszewski
twaruszewski[@]gminanml.pl
56 472 63 01,  kom.: 517 495 292
Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta,
Rzecznik prasowy
Agnieszka Paturalska-Miehlau
apaturalska[@]gminanml.pl
56 472 63 02
Skarbnik Gminy Joanna Artuszewska
jartuszewska[@]gminanml.pl
56 472 63 14
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Wiśniewski
zwisniewski[@]gminanml.pl
56 472 63 06
 
 
 
Referat Drogownictwa:
Kierownika Referatu Drogownictwa
Marcin Buliński
mbulinski[@]gminanml.pl
56 472 63 28
Drogownictwo, Transport Paweł Oelberg
poelberg[@]gminanml.pl
56 472 63 15,  kom.: 504 154 560
Utrzymanie dróg gminnych
i gospodarki energetycznej gminy
Adam Murawski
amurawski[@]gminanml.pl
56 472 63 15
Rozwój lokalny
Jacek Wolski
jwolski[@]gminanml.pl
56 472 63 15
 
 
Referat Inwestycji:
Kierownik Referatu Inwestycji
Stanisław Bielecki
sbielecki[@]gminanml.pl
56 472 63 34, kom.: 512 260 925
Gospodarka nieruchomościami Marek Arentowicz
marentowicz[@]gminanml.pl
56 472 63 04
Ochrona środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo Alina Ławicka
alawicka[@]gminanml.pl
56 472 63 03,  kom.: 512 261 133
Planowanie przestrzenne Edyta Jarzębowska
ejarzebowska[@]gminanml.pl
56 472 63 27
Zamówienia publiczne Beata Widźgowska
zamowienia[@]gminanml.pl
56 472 63 17
 
 
Referat Budżetu i Finansów:
Główny księgowy Paulina Kamińska  
pkaminska[@]gminanml.pl
56 472 63 08
Księgowość
Marta Bartkowska
mbartkowska[@]gminanml.pl
56 472 63 08
Księgowość
Wiktoria Konopacka
wkonopacka[@]gminanml.pl
56 472 63 08
 
 
Referat Podatków i Opłat:
Kierownik Referatu podatków i opłat;
Wymiar podatków i opłat lokalnych
Natalia Brzezicka
nbrzezicka[@]gminanml.pl
56 472 63 09
Księgowość podatkowa i windykacja
Jan Goździewski
jgozdziewski[@]gminanml.pl
56 472 63 09
Księgowość podatkowa i windykacja Wiesława Marchlewska
wmarchlewska[@]gminanml.pl
56 472 63 09
 
Uwaga: Obsługa kasowa Urzędu Gminy została powierzona Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy, Oddział Nowe Miasto Lubawskie i jest realizowana przez mieszczący się w Budynku Urzędu Oddział Operacyjny w Mszanowie tego banku. Tel. 56 474 34 15. Numer konta do opłacenia podatków i innych opłat lokalnych: 79 9484 1121 2001 0121 6053 0002.
 
 
 
Referat Oświaty:
Kierownik Referatu Oświaty Anna Lenckowska
alenckowska[@]gminanml.pl
56 472 63 10,  kom.: 509 253 322
Główny księgowy Ewa Wejner
ewejner[@]gminanml.pl
56 472 63 11
Księgowość Agnieszka Gołembiewska
agolembiewska[@]gminanml.pl
56 472 63 11
Organizacja Krystyna Truszyńska
ktruszynska[@]gminanml.pl
56 472 63 11
Koordynator projektu
Beata Smolińska
bsmolinska[@]gminanml.pl
56 472 63 11

 
Referat Administracyjny:
Sekretariat, Kadry Danuta Ewertowska
dewertowska[@]gminanml.pl
  56 472 63 37,  kom.: 509 947 293
Obsługa Rady Gminy, Archiwum Agnieszka Leśniewska
alesniewska[@]gminanml.pl
56 472 63 07
Sprawy obywatelskie,
Ewidencja ludności DO, Działalność gospodarcza
Katarzyna Wieczorek
kwieczorek[@]gminanml.pl
56 472 63 26
Informatyk Andrzej Januszewicz
ajanuszewicz[@]gminanml.pl
56 472 63 20
Promocja Sabina Rezmer       
srezmer[@]gminanml.pl
56 472 63 18
Punkt Obsługi Mieszkańca
Ewelina Zalewska
ezalewska[@]gminanml.pl
56 472 63 00
 
 
Samodzielne stanowiska:
Organizacje pozarządowe,
Ochrona informacji niejawnych
Katarzyna Wałdowska
kwaldowska[@]gminanml.pl
56 472 63 26,  kom.: 504 091 746
Zarządzanie kryzysowe Jan Lachowski
jlachowski[@]gminanml.pl
56 472 63 19
Radca Prawny Zbigniew Drzystek
urzad[@]gminanml.pl
56 472 63 06
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Janusz Łupaczewski
jlupaczewski[@]gminanml.pl
56 472 63 19, kom.: 668 020 569
FAX   56 472 63 05
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie:
Dyrektor OPS Anna Pijaczyńska
a.pijaczynska[@]gopsmszanowo.pl
56 472 63 22, kom.: 502 675 741
Pracownik socjalny
Pełnomocnik Wójta d/s uzależnień
Iwona Zielińska
i.zielinska[@]gopsmszanowo.pl
56 472 63 31
Pracownik socjalny dodatki mieszkaniowe Katarzyna Rutkowska
k.rutkowska[@]gopsmszanowo.pl
56 472 63 35
Pracownik socjalny Anna Jargoła
a.jargola[@]gopsmszanowo.nazwa.pl
56 472 63 31, kom.: 502 675 742
Pracownik socjalny Zyta Leyk
z.leyk[@]gopsmszanowo.pl
56 472 63 24
Pracownik socjalny Grażyna Trzciałkowska
g.trzcialkowska[@]gopsmszanowo.pl
56 472 63 24
Świadczenia rodzinne Agnieszka Dreszler
a.dreszler[@]gopsmszanowo.pl
56 472 63 23
Fundusz alimentacyjny,
Świadczenia rodzinne
Wioleta Spychalska
w.wiechowska[@]gopsmszanowo.pl
56 472 63 23
500+, 300+
Anna Fido
a.fido[@]gopsmszanowo.pl
56 472 63 32, kom.: 502 675 742
Główny księgowy Brygida Karczyńska
b.karczynska[@]gopsmszanowo.pl
56 472 63 21
 
 
Gminne Centrum Kultury Dyrektor Michał Wróblewski              
dyrektor[@]gck-mszanowo.pl
56 472 63 30
 

 
Zakład Usług Komunalnych zuk[@]zuk-mszanowo.pl 56 474 24 47,  kom.: 512 597 624