Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

20.01.2016

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

 
NATURA
Licząca przeszło 8400 mieszkańców Gmina Nowe Miasto Lubawskie położona jest w obrębie Trasy Kopernikańskiej, w południowo – zachodniej części Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zajmuje obszar 138 km2, który charakteryzuje się niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu. Aż 65% nowomiejskiej gminy zajmują obszary chronionego krajobrazu – Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel. Od 1994 roku cała gmina włączona została w obszar Zielonych Płuc Polski. Na jej terenie znajdują się również obszary Natura 2000 – Dolina Drwęcy, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju. Środowisko przyrodnicze bogate jest więc w tereny leśne, które zajmują 19% powierzchni gminy.
 
Rzeka Drwęca, będąca rezerwatem przyrody, płynąca na terenie gminy na dł. ok. 9,5 km stanowi jej oś hydrograficzną. Uchodzą do niej rzeki i niewielkie cieki odwadniające tereny gminy – Wel, Groblica, Radomka, Skarlanka. Jeziora zajmują ok. 5% powierzchni gminy – największe to Skarlińskie i Radomno. Często spotykanymi widokami są więc kajakarze zmagający się z meandrami rwących miejscami rzek, turyści i mieszkańcy chętnie spędzający czas nad brzegiem jezior.
 
Okoliczna fauna jest bardzo urozmaicona i reprezentowana przez większość zwierząt charakterystycznych dla pozostałych rejonów Polski. Spotkać możemy łosia, sarnę, jelenia, lisa, a także bażanta, jastrzębia. Amatorzy wędkowania, których tu mnóstwo, mogą zaś łowić węgorze, szczupaki, sumy, miętusy, okonie, sandacze, trocie, a nawet pstrągi strumieniowe.
 
Gmina Nowe Miasto Lubawskie stwarza więc możliwość atrakcyjnego wypoczynku, uprawiania turystyki, a także sportów - zarówno letnich, jak i zimowych. Nie brakuje u nas miejsc noclegowych i agroturystycznych, które zapewniają relaks i odpoczynek w zdrowym i przyjaznym miejscu, z dala od codziennego zgiełku. 
 
 
 
 
TRADYCJA I KULTURA
Gmina Nowe Miasto Lubawskie to gmina z tradycjami. Na każdym kroku można tu napotkać miejsca pamięci i zabytki, będące świadectwem bogatej i chlubnej przeszłości. Każde z 16 sołectw oferuje miejsca godne uwagi. Perłami lokalnej architektury, zarówno sakralnej, jak i świeckiej są z całą pewnością kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie, kościół św. Bartłomieja w Skarlinie, dwór w Bratianie, stacja kolejowa w Jamielniku, czy ruiny bramy i Klasztoru franciszkanów w Łąkach Bratiańskich. Dla miłośników sztuki i historii przyjemne dla oka mogą okazać się też liczne kapliczki, figury i rzeźby, stare chaty, dworki i zespoły podworskie, które wrosły na stałe w krajobraz ziemi lubawskiej. Jest tu też wiele pomników, miejsc szczególnej wartości patriotycznej - m. in. Pomnik Ofiar Hitleryzmu na placu pomnikowym w Nawrze oraz gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza w Mszanowie.
 
 
 
 
 
 
W Mszanowie, miejscowości będącej siedzibą władz gminy, prężnie działa Gminne Centrum Kultury, które co rusz oferuje udział w ciekawych wydarzeniach i doświadczeniach. W gminie istnieje bowiem szereg imprez i wydarzeń kulturalnych, od lat pielęgnowanych i kultywowanych, na stałe wpisanych do gminnego kalendarza. Kalendarz ten cały czas też wzbogaca się o nowe  propozycje. W ciągu roku organizowanych jest ok. 100 wydarzeń. Do największych zaliczane są: Bratiańska Noc Kabaretowa (lipiec/sierpień), Dożynki Gminne (wrzesień), festyny i pikniki w ramach obchodów Dni Rodziny (maj/czerwiec), Noc Świętojańska nad jeziorem w Radomnie (czerwiec), obchody Święta Niepodległości – z towarzyszącymi biegiem i rajdem rowerowym (listopad), upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (marzec), rocznicy wybuchu II Wojny Światowej przy pomniku pod Nawrą (wrzesień), Wigilia dla Osób Starszych i Samotnych w Bratianie, Mikołajki i Kiermasz Bożonarodzeniowy (grudzień).
 
Mieszkańcy gminy są bardzo aktywni, a więc nie brakuje też w ciągu roku mnóstwa wydarzeń sportowych - szczególnie w dobie mody na fit. Organizowany jest Bieg Tylicki oraz Pacółtowski, Wyścig Kolarski MTB, Rajd Rowerowy Śladami Ułana Waraksiewicza, zawody sportowo – pożarnicze, spływy kajakowe, maratony zumba, dance i fitness oraz mecze, gdzie najbardziej powszechnym jest kultywowany od prawie 30 lat - mecz Kawalerowie kontra Żonaci w Gwiździnach. Aranżowane są także spektakle i widowiska teatralne, seanse  filmowe na świeżym powietrzu, turnieje – skrablowe, warcabowe oraz zabawy taneczne, a także aktywne działania na rzecz akcji charytatywnych – np. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
 
 
ROZWÓJ
Gminy jako najmniejsze, a jednocześnie podstawowe jednostki administracyjne w Polsce powinny w swych działaniach kierować się przede wszystkim zasadami etyki i stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju i powstawania zarówno małych jak i dużych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych. Takim właśnie samorządem, który dba o interesy społeczności lokalnych, stwarzając na swym terenie możliwie jak najlepsze warunki życia dla mieszkańców, rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
 
Jednym z priorytetowych działań jej władz są ciągłe starania o polepszenie infrastruktury drogowej oraz wodno – ściekowej. Dziś gmina cieszy się kilometrami rozbudowanych sieci wodociągowych, 13 świetlicami wiejskimi - wciąż ulepszanymi i doposażanymi, by w zadowalającym stopniu służyły mieszkańcom i wszystkim z nich korzystającym; 6 zmodernizowanymi placówkami oświatowymi oraz 6 bibliotekami, odnowionymi boiskami sportowymi – z których najatrakcyjniejsze to boisko wielofunkcyjne ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku oraz obiekt sportowy ORLIK 2012 w Bratianie; wozami strażackimi, usprawniającymi interwencje ochotniczych straży pożarnych.