Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Aktualności

28.11.2018

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Załączniki

Ilustracja do informacji: „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – XIX edycja turnieju
27.11.2018

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – XIX edycja turnieju

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – XIX edycja turnieju

W dniu 26 listopada 2018 r. odbył się w nowomiejskiej Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  finał powiatowy największego turnieju piłkarskiego dla dzieci w Polsce i w Europie "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" w kategorii U-8 i U-10!
Zawodników przywitali i oficjalnie otworzyli turniej zaproszeni goście: Wicestarosta powiatu nowomiejskiego - Jerzy Czapliński, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Tomasz Waruszewski i Wójt Gminy Kurzętnik - Wojciech Dereszewski.
W turnieju udział wzięło 9 drużyn, byli to mistrzowie finałów gminnych i miejskiego z terenu powiatu nowomiejskiego z następujących szkół podstawowych: Bratian, Nowe Miasto Lubawskie, Marzęcice, Nowe Grodziczno i Tylice.
Po trzygodzinnej rywalizacji zostały wyłonione zwycięskie drużyny, które będą reprezentowały powiat nowomiejski w finale wojewódzkim.
 
Mistrzowie finału powiatowego
Mistrzowie finału powiatowego XIX edycji turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku":
- kategoria U-8 dziewczęta: SSP TYLICE

- kategoria U-8 chłopcy: SSP TYLICE (w finale zwyciężyli 2:0 z drużyną SP 2 Nowe Miasto Lubawskie)
Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii został: Jacek Marszelewski (SSP Tylice)

- kategoria U-10 dziewczęta: SSP TYLICE (w finale zwyciężyli 3:0 z drużyną SP Nowe Grodziczno)
Najlepszą zawodniczką w tej kategorii została zdobywczyni wszystkich trzech bramek - Aleksandra Gosik (SSP Tylice)

- kategoria U-10 chłopcy: SP BRATIAN (zwyciężyli we wszystkich trzech meczach fazy grupowej: 1:0 z SP 2 Nowe Miasto Lubawskie, 2:1 z SP Marzęcice, 3:0 z SP Nowe Grodziczno)
Najlepszym zawodnikiem tej kategorii został: Wojciech Skubaja (SP Bratian)
 
Nagrody dla najlepszych zawodników, dyplomy dla zawodników i drużyn oraz puchary ufundowali: Polski Związek Piłki Nożnej i Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.
 
Dziękuję zaproszonym gościom za przyjęcie zaproszenia i udział w turnieju. Już w środę gramy w kategorii U-12 chłopcy i U-12 dziewczęta, gdzie udział zagwarantowało sobie 9 drużyn.
Koordynator finału powiatowego z ramienia PZPN
Jarosław Roszkowski
 
 

Galeria zdjęć

Ilustracja do informacji: Biała Wstążka
26.11.2018

Biała Wstążka

Gmina Nowe Miasto Lubawskie włączyła się w Kampanię Społeczną "Biała Wstążka" i w sobotę 1 grudnia organizuje "drzwi otwarte" w Ośrodku Pomocy Społecznej

 
W ramach akcji, dla mieszkańców, 1 grudnia 2018 r. w godzinach 10.00 – 12.00 będą pełnione bezpłatne dyżury specjalistów w ramach Punktu Konsultacyjnego w Mszanowie:
·        prawnika,
·        terapeuty ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
·        pracownika socjalnego.
 
Czym w ogóle jest kampania „Biała Wstążka”?
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania, mająca na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Jest prowadzona w ponad 55. krajach. Została stworzona przez mężczyzn i to do nich jest przede wszystkim adresowana.
 
 
Po co nosić białą wstążkę?
Noszenie białej wstążki jest symbolem sprzeciwu dla przemocy mężczyzn, stosowanej wobec kobiet. W sobotę 1 grudnia każdy kto zjawi się w OPS otrzyma wstążkę.
Ilustracja do informacji: III edycja „Programu Klub”
26.11.2018

III edycja „Programu Klub”

III edycja „Programu Klub”

 
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku już po raz trzeci realizowany był program: "Klub". To przedsięwzięcie Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowane do stowarzyszeń. Korzystając z doświadczeń wcześniejszych edycji programu, Uczniowski Klub Sportowy "Żak" zgłosił się do uczestnictwa w realizacji jego celów. Napisany został projekt, który zyskał akceptację i skierowany został do realizacji.
Grupa 30 uczniów uczestniczyła w zajęciach sportowych w dwóch dyscyplinach: piłka nożna i piłka ręczna. Prowadzili je nauczyciele wychowania fizycznego: Grażyna Zagórska i Daniel Smukała. UKS „Żak” zyskał też sprzęt sportowy służący szkoleniu w obu dyscyplinach. Koszty realizacji programu pokryte zostały ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gminy Nowe Miasto Lubawskie. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, uczniowie podnieśli swoją sprawność, nabyli umiejętności techniczne i taktyczne w zakresie piłki nożnej i piłki ręcznej, co przekłada się między innymi na dobre wyniki w zawodach sportowych. Sprzęt sportowy wykorzystany podczas zajęć,  umożliwi kontynuowanie szkolenia po zakończeniu realizacji programu.
Ilustracja do informacji: Pierwsza Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
23.11.2018

Pierwsza Sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Radni złożyli ślubowania

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza Sesja VIII kadencji Rady Gminy.
Rozpoczęła się  wręczeniem zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej – Adriana Truszyńskiego. Następnie po odczytaniu roty ślubowania, przez prowadzącą sesję, najstarszą wiekiem radną Halinę Sieńską, każdy radny złożył ślubowanie.

Galeria zdjęć

Ślubował również wójt

Następnie ślubował wójt wypowiadając treść roty. Po złożeniu ślubowania Wójt przekazał podziękowania oraz plany na przyszłość słowami:
„Rozpoczynamy dzisiaj nową kadencję, dla mnie to zaszczyt i nobilitacja, że mogę dalej pełnić funkcję wójta i zarządzać Gminą Nowe Miasto Lubawskie, ale jednocześnie jest to wielkie zobowiązanie.
Chcę podziękować mieszkańcom za to, że po raz trzeci zaufali mi powierzając ten jakże odpowiedzialny urząd.
Zapewniam, że przez najbliższe pięć lat będziemy ciężko pracować, by dostarczyć naszej gminnej wspólnocie jeszcze wielu powodów do zadowolenia, a nawet dumy. Nasze największe cele na tę rozpoczynającą się kadencję to realizacja kolejnych inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową po to, by zapewnić wodę dobrej jakości nie połowie a wszystkim mieszkańcom gminy. To także dalsza systematyczna polityka w zakresie budowy dróg po to, by nasi mieszkańcy mogli wygodnie dojeżdżać do swoich miejsc pracy. Będziemy także inwestować w infrastrukturę sportową i rekreacyjną, będziemy na pewno kontynuować budowę ścieżki rowerowej, która przynosi naszej gminie tyle splendoru.  Będziemy także inwestować w bezpieczeństwo, czyli w nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w budowę remiz i nowe samochody pożarnicze.
Szanowni Państwo.
Niech ten klimat dobrej współpracy pomiędzy wójtem, radnymi i społeczeństwem trwa nadal byśmy mogli w najbliższej kadencji zrealizować wszystkie plany i zamierzenia.”

Galeria zdjęć

Galeria filmów

Nowy Przewodniczący Rady Gminy?

Następnie przeprowadzony został wybór przewodniczącego Rady Gminy. Padła tylko jedna kandydatura – Zbigniewa Wiśniewskiego, dotychczasowego przewodniczącego Rady. Wynik, który uzyskał podczas głosowania był imponujący – 15 głosów „za”.

Galeria zdjęć

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - rywalizacja

Do objęcia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszone zostały dwie osoby: dotychczasowa wiceprzewodnicząca Rady Gminy Edyta Gorzka oraz Mirosła Dajos – radny z Jamielnika. Po zaprezentowaniu się przez obydwu kandydatów radni podjęli decyzję o utrzymaniu dotychczasowego rozwiązania. Wiceprzewodniczącą Rady Gminy została Edyta Gorzka.

Galeria zdjęć

Składy poszczególnych komisji

Po emocjonującym wyborze wiceprzewodniczącego Rady Gminy nastąpiły zapisy do poszczególnych komisji, wybory przewodniczących i wiceprzewodniczących tych komisji. Radni mieli możliwość zaproponowania swojej osoby do składu następujących komisji: gospodarki i infrastruktury, rolno-środowiskowej, społecznej, rewizyjnej i powstałej zgodnie z wolą ustawodawcy od aktualnej kadencji dodatkowej komisji skarg, wniosków i petycji. Ostatecznie składy poszczególnych komisji przedstawiają się następująco:
 
Komisja Gospodarki i Infrastruktury:
Krzysztof Dembiński – Przewodniczący,
Edyta Gorzka,
Piotr Jadanowski,
Józef Karwowski – Wiceprzewodniczący,
Zbigniew Wiśniewski.
 
Komisja Rolno-Środowiskowa:
Zdzisław Domżalski,
Barbara Giziewska,
Piotr Jadanowski,
Karol Jakubowski,
Marek Miecznikowski – Przewodniczący,
Andrzej Pieńczewski – Wiceprzewodniczący,
Grzegorz Turulski.
 
Komisja Społeczna:
Mirosław Dajos,
Krzysztof Dembiński,
Edyta Gorzka,
Zbigniew Podwojewski,
Halina Sieńska,
Grzegorz Turulski – Przewodniczący,
Edyta Włodarska – Wiceprzewodnicząca.
 
Komisja Rewizyjna:
Mirosław Dajos,
Zdzisław Domżalski – Przewodniczący,
Karol Jakubowski,
Marek Miecznikowski,
Zbigniew Podwojewski.
 
Komisja skarg, wniosków i petycji:
Barbara Giziewska,
Józef Karwowski – Przewodniczący,
Andrzej Pieńczewski,
Halina Sieńska – Wiceprzewodnicząca,
Edyta Włodarska.

Gratulacje dla Wicemistrzyni

Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie stała się wspaniałą okazją, aby pogratulować Skarbnikowi - Joannie Artuszewskiej, która drugi rok z rzędu otrzymała tytuł II Wicemistrza Finansów Publicznych w kategorii jednostek samorządowych.

Galeria zdjęć

23.11.2018

Słoneczna jesień życia

Załączniki

Projekt dla osób powyżej 60 roku życia

Jesteś mieszkańcem Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Masz powyżej 60 lat.
Skorzystaj z możliwości jakie daje projekt "Słoneczna jesień życia" realizowany przez Fundację "DROGOWSKAZY".
23.11.2018

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Załączniki

UWAGA! Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

19.11.2018

"Ask an American" w Jamielniku

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku realizuje projekt na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego. Informacje o ostatnich wydarzeniach w ramach projektu przekazał anglista Łukasz Rumiński:
"Szkołę Podstawową w Jamielniku odwiedziła Kasia Mecinski, autorka kanału YouTube o nazwie "Fifty na Pół", współtwórczyni wraz z Krzysztofem Gonciarzem kanału "The Uwaga Pies", Amerykanka polskiego pochodzenia obecnie mieszkająca w Japonii. Kasia Mecinski przyjechała do Jamielnika na zaproszenie autorów projektu "Ask an American". Jest to projekt w ramach Programu English Teaching, służący nauce angielskiego w nietypowy sposób poza regularnymi lekcjami w szkole, a polega na stworzeniu mini studia telewizyjnego, w którym uczniowie prowadzą wywiady z Amerykanami. Nagrania ze studia publikowane są raz w tygodniu, co czwartek na założonym kanale o nazwie "Ask an American". Z wizyty Kasi Mecinski w Jamielniku powstały trzy odcinki programu, a dwa dostępne są juz na ich kanale YouTube:
 
W najbliższym czasie uczniowie z Jamielnika wybierają się także do Ambasady USA w Warszawie celem nakręcenia wywiadu z ambasador, panią Georgette Mosbacher. Film udostępniony będzie także na ich kanale."
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Ilustracja do informacji: 100. Rocznica Narodowego Święta Niepodległości
15.11.2018

100. Rocznica Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Setnej Rocznicy Narodowego Święta Niepodległości

Dnia 11 listopada przeżywaliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku, ze względu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, celebrowaliśmy je wyjątkowo uroczyście. O godz. 11.00 w kościele p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bratianie odbyła się uroczysta msza św. odprawiona przez ks. kan. Edwarda Barańskiego w trakcie której została odsłonięta tablica upamiętniająca to wyjątkowe święto. W krótkich przemówieniach wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski i starosta nowomiejski Andrzej Ochlak podkreślili m.in. rolę Kościoła w walce o niepodległość.
Wójt przemawiał: „Dzisiejsza podniosła uroczystość przypomina nam, że 100 lat temu nasza ojczyzna odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Można powiedzieć, że wywalczyliśmy ją sobie sami korzystając ze sprzyjających warunków politycznych po zakończeniu I Wojny Światowej. To, że Polska znowu zaczęła istnieć zawdzięczamy jej rodakom. Tym, którzy wielokrotnie w imieniu ojczyzny oddawali swe życie, broniąc jej za wszelką cenę i tym, którzy codzienną pracą u podstaw nie pozwolili, by Polska umarła w świadomości i sercach kolejnych pokoleń.
My mieszkańcy powiatu nowomiejskiego i spadkobiercy historycznej ziemi lubawskiej, powinniśmy pamiętać, że nasi przodkowie mają ogromny wkład w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości. Synowie tej ziemi brali udział w powstaniach narodowych i wielu walkach. Ogromne dokonania w tym względzie ma przedwojenny obywatel gminy, zasłużony dla narodu polskiego, generał brygady, Adolf Mikołaj Waraksiewicz. Innym sposobem walki z pruskim zaborcą było zakładanie polskich organizacji, banków, sklepów, spółdzielni, albo tajne nauczanie dzieci języka polskiego i miłości do ojczyzny. Na tym polu wielce zasłużył się pochodzący z Radomna ks. Józef Dembieński, działacz niepodległościowy Pomorza, późniejszy założyciel i redaktor naczelny gazety Drwęca.
Także wiele pokoleń zwykłych mieszkańców historycznej ziemi lubawskiej dobrze zasłużyło się dla Niepodległej dostarczając kosy powstańcom styczniowym, ukrywając ich przed prześladowcami, albo finansując działalność narodowo-wyzwoleńczą.
Społeczeństwo ziemi lubawskiej, której częścią jest dzisiejszy powiat nowomiejski, było najbardziej polskie i najbardziej przywiązane do kościoła katolickiego w całym zaborze pruskim. Była w tym ogromna zasługa księży, którzy w trudnych czasach umacniali ducha narodowego naszych przodków. Poza tym księża tutejszych parafii w obronie przed germanizacją założyli wiele polskich organizacji i aktywnie rozwijali ich działalność, organizowali i finansowo wspierali edukację biednych dzieci wiejskich. Nie zawahali się stanąć w obronie dzieci i młodzieży  strajkujących przeciw nauce religii w języku niemieckim, za co zostali osądzeni i ukarani finansowo. Kościół był swoistą oazą wolności, a wiara była źródłem nadziei na uwolnienie się od ucisku zaborcy. Spośród wielu kościołów i kościółków ziemi lubawskiej, klasztor w Łąkach Bratiańskich miał wyjątkowe znaczenie, a zasięg jego oddziaływania religijno-patriotycznego przekraczał granice Prus. Do sanktuarium zwanego „pruską Częstochową”, albo „Częstochową północy” przybywały niezliczone rzesze pielgrzymów.
Szanowni Państwo!
Dziś, w dniu, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jako przedstawiciel władzy samorządowej pragnę oddać cześć i chwałę bohaterom walk o niepodległość, mieszkańcom ziemi lubawskiej i księżom kościoła katolickiego, za to, że nie pozwolili zabić ducha polskości i przyczynili się do odzyskania niepodległości naszej ojczyzny.
Niech pamięć o nich będzie zawsze żywa. Niech Bóg ma w opiece społeczeństwo dzisiejszego powiatu nowomiejskiego jako następcy dawnej ziemi lubawskiej i sprawi byśmy potrafili tę wywalczoną przez naszych przodków wolność utrzymać i właściwie z niej korzystać.
 
Szczęść Boże.”
 
Po mszy, tradycyjnie, odbyły się uroczystości pod "Trzema Dębami" które rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Wszystkich zgromadzonych przy kapliczce powitała nadleśniczy Nadleśnictwa Iława Anna Krzyżanowska, przemówienia wygłosili także wójt Tomasz Waruszewski i starosta Andrzej Ochlak. Znany nowomiejski historyk Andrzej Korecki przybliżył historię odzyskania niepodległości na terenie powiatu nowomiejskiego. Odbyło się także uroczyste sadzenie dębu upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości - rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie "Trzech Dębów".
Wójt Gminy mówił:
Dzisiejszy wyjątkowy dzień, związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości, skłania nas do refleksji nad przeszłością. Zastanawiamy się, jak mogło dojść do tego, że straciliśmy nasze państwo. Przecież do końca XVII wieku byliśmy światowym mocarstwem. Wówczas powierzchnia Polski była trzy razy większa od dzisiejszej, polski dukat był najsilniejszą monetą w Europie, a każda wieś parafialna miała własną szkółkę, co świadczyło o wysokim rozwoju państwa jak na owe czasy. Niestety tę potęgę utraciliśmy z powodu anarchii i błędnych decyzji rządzących. W okresie poprzedzającym zabory Polska nie miała już silnego wojska, rządu ani skarbu. Brakowało też prawej i szlachetnej elity, która rozumiałaby potrzebę reform państwa. Zmienili to dopiero Stanisław August Poniatowski, Stanisław Konarski i inni, którzy odbudowali w obywatelach moralność i patriotyzm. Jednak za późno. Wcześniej sąsiedzi wykorzystali nasze słabości, by rozgrabić naszą ojczyznę.
 
Ziemię lubawską zajęli Prusacy i wprowadzili tu rygorystyczne prawo oraz surowe kary za jego niestosowanie. I choć po długim okresie anarchii trudno było naszym przodkom respektować prawo, często wymierzone przeciw nim, to stanowiło ono pewną ostoję. Działając w ramach tego prawa oraz tego, na co ono jeszcze pozwalało, nasi przodkowie mogli czuć się bezpiecznie. Także z tego powodu, że zaborca sam przestrzegał prawa dążąc do tego, by było ono powszechnie szanowane. Bo tam, gdzie prawo i praworządność nie są przestrzegane, obywatel nigdy nie jest pewny, co może go spotkać. Dlatego można z całą pewnością powiedzieć, że my, mieszkańcy ziemi lubawskiej, mamy szacunek dla prawa i praworządności we krwi.
 
Szanowni Państwo!
 
Dziś wspominamy również naszych przodków, którzy mieszkali na tej ziemi lubawskiej. Przez prawie półtora wieku niewoli nasi pradziadowie doświadczali terroru i wielu krzywd ze strony pruskiego zaborcy. Historia rodziny Chrzanowskich z Gryźlin jest tego świadectwem. Rodzina ta posiadała majątek ziemski o powierzchni ponad pięciuset hektarów. Była to wyjątkowa sytuacja, ponieważ większe posiadłości były najczęściej własnością Niemców. Chrzanowscy byli uczciwi, zacni i bogobojni. Dbali o robotników i służbę, sami żyli skromnie. Pani Chrzanowska wspierała działalność kościoła w Radomnie i codziennie go nawiedzała. Chrzanowscy byli też gorącymi patriotami. Znacząco wspierali materialnie powstanie styczniowe, a potem użyczyli azylu powstańcom w swoim folwarku.
 
To przyczyniło się do tego, że Chrzanowscy poważnie się zadłużyli i popadli w trudności płatnicze. Ich majątek został publicznie zlicytowany, a nabyła go Komisja Kolonizacyjna. Celem działalności tej instytucji było pozbawienie Polaków ziemi. Następnie majątek rozparcelowano, utworzono osadę, na której osiedlono Niemców, obok wybudowano kościół protestancki i szkołę. Licytacja zakończyła się tragicznie dla Chrzanowskich, którzy ze swojego majątku mogli zabrać tylko to, co zmieściło się w kilku walizkach.
Tego ciosu nie przeżyła pani Chrzanowska, która po czułym pożegnaniu z rodziną udała się do kościoła w Radomnie. Tam, jeszcze przed mszą, wstąpiła do plebani, w której zasłabła, a potem zmarła. Według ówczesnej opinii społecznej pani Chrzanowska otruła się. Tragiczny los rodziny Chrzanowskich z Gryźlin był jednym z wielu.
 
Szanowni Państwo!
 
Nasi przodkowie za odzyskanie niepodległości zapłacili ogromną cenę. Dlatego gdy nadszedł w końcu dzień, w którym odrodziła się nasza ojczyzna, radość była przeogromna. Nie trwało to jednak zbyt długo. W czasach pokoju społeczeństwo i klasa polityczna nie były już tak zjednoczone jak wtedy, gdy walczyły o niepodległość. Wielu było rozczarowanych rzeczywistością odbudowującej się ojczyzny, gdyż znacząco odbiegała ona od marzeń. Podobnego efektu konfrontacji marzeń z realiami doświadczył urodzony w Radomnie ks. Józef Dembieński – działacz niepodległościowy Pomorza, który stwierdził:
„Zmartwychwstałą Ojczyznę przedstawiałem sobie jako ostoję praworządności, sprawiedliwości, kultury i etyki chrześcijańskiej, a tu tyle w niej zła, fałszu, zaniku poczucia tego, co wolno, a nie wolno, co prawie gwałtem narzuca mi do pamięci słowa Chrystusowe, wystosowane do tych, którzy profanowali świątynię Pańską”.
 
Szanowni Państwo!
 
Niech ta jesienna zaduma nad historią naszej ziemi i naszego państwa przyczyni się do wyciągnięcia właściwych wniosków, byśmy więcej nie popełniali tych samych błędów i potrafili utrzymać to, co z trudem zdobyliśmy. Nasi pradziadowie byli gotowi poświęcić dla ojczyzny własne życie, zdrowie i szczęście, tak jak zrobiła to rodzina Chrzanowskich z Gryźlin. Dziś nikt od nas nie wymaga poświęcenia życia i zdrowia, ale byłoby dużo lepiej, gdyby większość z nas, poza pracą dla siebie, chciała choć trochę popracować dla państwa.
 
Nasi przodkowie długo marzyli o sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. Polska jest niezależnym, suwerennym państwem, bezpiecznym – jako członek NATO, z ogromnymi możliwościami rozwojowymi – jako członek UE, z rosnącą w siłę gospodarką i z coraz zamożniejszym społeczeństwem. Doceńmy to i wykorzystajmy epokową szansę, przed którą stoimy, bo tak dobrej koniunktury nie mieliśmy od trzech stuleci. Zbudujmy wspólnie ojczyznę, w której będzie nam się przyjemnie żyło i z której będziemy dumni. A wtedy aktualna ocena rzeczywistości będzie taka, jaką miał w swoich marzeniach ks. Dembieński: Polska ostoją praworządności, sprawiedliwości, kultury i etyki chrześcijańskiej.”
 
Po zakończonej części oficjalnej uroczystości wszyscy zebrani zaśpiewali wspólnie kilka pieśni patriotycznych a także otrzymali okolicznościowe sadzonki drzew, w tym lip poświęconych przez papieża Franciszka.
Na zakończenie, tradycyjnie, został przygotowany ciepły poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania tej niezwykłej uroczystości.

Galeria zdjęć

V Rowerowy Rajd Niepodległości „Śladami pamięci przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie 11 Listopada 2018”

W tym samy dniu dwunastoosobowa grupa miłośników jazdy rowerem, ciekawych lokalnej historii, pragnących poznać naszą małą ojczyznę również postanowiła celebrować Święto Niepodległości. Komandor Rajdu – Pan Marek Połomski tak wspomina to wydarzenie:
„Wśród uczestników była jedna pani – Ewa, która dzielnie radziła sobie na całej trasie rajdu. Po przywitaniu uczestników i omówieniu trasy, udaliśmy się do pomnika pomordowanych przy ulicy 7–go Grudnia gdzie ustawiliśmy zapalony znicz i opowiedziałem uczestnikom o tym miejscu. Po chwili ruszyliśmy na trasę Rowerowego Rajdu Niepodległości – śladami pamięci przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, do pomnika w Nawrze. Grupa sprawnie podjechała stromym podjazdem pod pomnik.
Tu kolejna krótka lekcja historii i po złożeniu znicza wyruszamy
w dalszą drogę. Następnie na chwilę zatrzymujemy się na cmentarzu ewangelickim w Gryźlinach, gdzie można obejrzeć postęp prac przy porządkowaniu tego terenu. Kolejnym przystankiem był pomnik ofiar II Wojny Światowej w Gryźlinach, gdzie złożyliśmy zapalony znicz i po wysłuchaniu krótkiej historii o tym miejscu wyruszyliśmy gruntową drogą do Radomna.
Przy pomniku obok starej szkoły była kolejna lekcja historii i trudnych losów mieszkańców wsi w okresie okupacji. W tym roku zostało zaplanowane odwiedzenie pomnika pomordowanych w Bratanie.
Do pomnika pojechaliśmy DK15, ruch nieduży, było bezpiecznie.
Przy pomniku złożyliśmy zapalony znicz i po chwili zadumy, leśną drogą, przez Kaczek wyruszyliśmy do Uroczyska „Trzy Dęby” gdzie przy kapliczce był wyznaczony koniec naszego rajdu. Po złożeniu symbolicznego znicza, oczekiwaliśmy na rozpoczęcie uroczystych obchodów 100–lecia Odzyskania Niepodległości.  
Warto było włożyć trochę wysiłku, aby na sportowo, patriotycznie uczcić Urodziny Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Naszej Ukochanej Ojczyzny.
Dziękuję wszystkim uczestnikom Niepodległościowego Rajdu Rowerowego za patriotyczną postawę.”

Galeria zdjęć

Setna Rocznica Niepodległości w szkołach - Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie

Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie zdał następującą relację z obchodów:
„Narodowe Święto Niepodległości to ważne i piękne święto – święto każdego Polaka. W trosce o pamięć dla bohaterów tego historycznego wydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich zorganizowano szereg działań upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To 100 lat temu Polska po 123 latach niewoli znów pojawiła się na mapie Europy i stała się wolnym niepodległym państwem.  100. rocznica wymagała zatem wielkiej oprawy! Zdecydowaliśmy wobec tego, że wszystkie działania  realizowane będą w naszej szkole w ramach projektu pod hasłem „Tydzień Biało-Czerwony”. Cały tydzień wypełniony wspólnymi przygotowaniami, zajęciami tematycznymi, konkursami, dekoracjami i wieloma jeszcze innymi działaniami pozwolił nam solidnie i godnie świętować naszą  NIEPODLEGŁOŚĆ.
 
        Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęliśmy już w poniedziałek,                              5 listopada wspólnym apelem, na którym koordynatorzy projektu przybliżyli harmonogram całego Tygodnia. Aby wprowadzić społeczność szkolną w nastój świętowania wolności obejrzeliśmy „Animowaną historię Polski”, dzięki czemu uczniowie uświadomili sobie, że droga do niepodległości była często  okupiona ludzkimi dramatami.
         Od poniedziałku uczniowie wszystkich klas tworzyli plakaty tematyczne, które przybliżały najważniejsze postacie tamtego okresu, tzw. „Ojców Niepodległości”,  istotne  wydarzenia, symbole narodowe, legendy powstania państwa polskiego itd. Plakaty zawisły na drzwiach sal lekcyjnych oraz na szkolnych korytarzach.
        Biblioteka Szkolna i Publiczna również postawiła na patriotyzm. We wtorek (06.11.) odbyły się tam czytelnicze zajęcia patriotyczne dla klasy Va oraz Vb SP, poprowadzone przez pracownika Nowomiejskiej Biblioteki Pedagogicznej. Kreatywne zajęcia czytelnicze, na podstawie książki Cezarego Harasimowicza pt. „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”, bardzo podobały się uczniom. W trakcie zajęć dowiedzieli się, jak kiełkuje polska historia i jak rodzi się niepodległość.
       Ponadto biblioteka przygotowała wystawę pozycji książkowych o tematyce patriotycznej, po które warto sięgnąć i poświęcić czas na lekturę oscylującą wokół historii Polski i propagującą postawy patriotyczne.
      Również we wtorek odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „O Polsce Adama Mickiewicza” przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum. Uczestnicy recytowali fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Wszyscy uczestnicy pięknie recytowali fragmenty epopei narodowej. Przez chwilę można było się przenieść do zamku w Soplicowie i odczuć patriotyczne dążenia szlachty do odzyskania niepodległości.
       W środę uczniowie klas IV -VIII i III gimnazjum  uczestniczyli z rywalizacji międzyklasowej pod hasłem: „Historia słowem pisana” - dyktando patriotyczne.  Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie pozwoliła uczniom na naukę historii i refleksję nad językiem ojczystym. W tekstach do napisania pojawiły się legendy polskie, postacie i wydarzenia związane z historią naszej Ojczyzny.  Teksty dyktand były dostosowane do trzech kategorii wiekowych: I kategoria – Klasy IV-V, II kategoria – klasy VI-VII i III kategoria – klasy VIII-III gim.
      W czwartek zorganizowano konkurs czytelniczo – redakcyjny pod hasłem „O Polsce w literaturze”. Uczniowie klas IV-VIII i III gim. mieli za zadanie wykonanie ilustracji do fragmentu prozy. Fragmenty dotyczyły opisu postaci, krajobrazu Polski i budynków. Każda klasa wytypowała dwu lub trzyosobowe zespoły, które przygotowywały pracę plastyczną. Uczestnicy konkursu doskonalili swoje umiejętności czytelnicze i  rozwijali wyobraźnię. Poza tym poznawali ciekawe opisy polskiego krajobrazu.
     Następnie kolejne grupy redagowały recenzję książki. Uczniowie mogli wykazać się własną inwencją lub opisać książkę omawianą na lekcji języka polskiego.  Najciekawsze prace plastyczne i  recenzje ozdobią bibliotekę szkolną.
        Uczniowie poszczególnych klas pisali również w tym dniu  życzenia dla Polski.
        W godzinach popołudniowych uczniowie klasy I SP wraz  rodzicami wzięli udział w warsztatach plastycznych z wychowawcą pt. „Kwiaty dla Niepodległej”. Wszyscy wykazali się niezwykłą kreatywnością                       i pomysłowością. W miłej i sympatycznej atmosferze powstały piękne i ciekawe prace. Zarówno dzieci jak i rodzice poczuli klimat zbliżającego się święta.
      Przez cały tydzień uczniowie tworzyli biało-czerwone dekoracje,  gazetki patriotyczne w klasach i na korytarzach, uruchomili „produkcję” okolicznościowych kotylionów, po to, aby z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła przybrała kolor biało-czerwony!!!
      W ramach zajęć dodatkowych pracowaliśmy metodą projektu. Uczniowie klasy VI mieli za zadanie stworzyć mapę mentalną na temat Święta Niepodległości -  każdy uczeń poznawał historię tego święta, sprawdzał z jakimi postaciami jest związane i układał ciekawe hasło. Uczniowie klas IV-tych tworzyli mapy mentalne na temat Polski. Ich zadaniem było wyszukiwanie informacji – ciekawostek na temat naszej Ojczyzny.  Wszystkie prace ozdobiły korytarze szkolne stanowiąc przy tym doskonały wystrój w barwach narodowych.
     Uczniowie najmłodsi brali udział w zajęciach tematycznych, ponieważ stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę to dobry czas, aby wśród uczniów wzbudzić przywiązanie do Ojczyzny i symboli narodowych i uczyć je patriotyzmu.
      09 listopada uczniowie naszej szkoły uczcili Narodowe Święto Niepodległości  uroczystą akademią. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały nie tylko wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej, ale również wykonany z dostojeństwem nasz taniec narodowy – polonez.
     Część artystyczna pozwoliła  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Przypomniano ważne wydarzenia historyczne, zaznaczono  również rolę bezimiennych bohaterów walki o wolność.  Uczniowie w swoich występach doskonale przekazali  ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, wciąż wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.
      Gromkie odśpiewanie hymnu narodowego o godz. 11.11 przez wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły spowodowało, że mury szkoły się zatrzęsły! W tym momencie stworzyliśmy niezwykłą wspólnotę  patriotów – ludzi, którzy są POLAKAMI! Nic dziwnego, że tak się stało, bo ta pieśń przecież od lat wzrusza, dodaje sił i mobilizuje do działania. Tak włączyliśmy się w akcję bicia „Rekordu dla Niepodległej”.
      Wszyscy uczniowie ubrani byli w galowe stroje i z dumą nosili przypięte biało-czerwone kotyliony, co podkreśliło  jeszcze bardziej podniosłą symbolikę tego dnia i radość świętowania.
        09 listopada, w godzinach popołudniowych odbyła się w naszej szkole  uroczysta Wieczornica Niepodległościowa z okazji  100. rocznicy odzyskania  wolności przez Polskę.  Dziękujemy Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i tak licznie przybyli,  aby obejrzeć montaż słowno-muzyczny przygotowany  dla uczczenia tego jak ważnego dla Polski święta.  Cieszymy się, że na widowni zasiedli przedstawiciele wszystkich pokoleń: dziadkowie, rodzice oraz dzieci. Tak uczymy się historii i podkreślamy rolę patriotyzmu w kształtowaniu  młodego człowieka!!!
     Wspólne wieczorne spotkanie pokazało jak ważna jest dla nas wszystkich Polska - nasza Ojczyzna! Wolna Ojczyzna!!!
       W sobotę (10.11.) również świętowaliśmy! Tym razem na sportowo!!! Zorganizowaliśmy  Przełajowy  Bieg Niepodległości u Działyńskich. Ponad 80 osób postanowiło właśnie w taki sposób świętować 100. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Sportowym wysiłkiem oddaliśmy cześć ludziom, którzy poświęcili życie, abyśmy my współcześnie cieszyli się wolnością. Bieg, jako najbardziej naturalna forma ruchu człowieka, doskonale wyraża naszą wolność. Wszyscy zawodnicy spisali się na medal! Nie wynik był jednak  najważniejszy, a udział w świętowaniu  odzyskania niepodległości na sportowo!!! Po biegu wszyscy miło spędzili czas przy ognisku, pieczeniu kiełbasek, ciepłej herbacie i słodkim ciasteczku.
       Tydzień Biało – Czerwony zakończyliśmy w niedzielę włączając się w gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczyliśmy zarówno w uroczystej Mszy św. w bratiańskim kościele w intencji Ojczyzny, jak również w spotkaniu patriotycznym na rozstaju dróg leśnych,  w miejscu zwanym „Trzy Dęby” , aby uczcić to wielkie dla Polski święto.
        Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne życie. Powinniśmy jednak oddawać hołd wszystkim bohaterom, którzy 100 lat temu wywalczyli dla Polski upragnioną niepodległość. Szacunek dla historii i dziejów naszego narodu to współczesny wyraz patriotyzmu i obowiązek każdego Polaka!”

Galeria zdjęć

Setna Rocznica Niepodległości w szkołach - Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach

Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach przekazała następującą relację:
„Przez cały Rok Niepodległej podejmowaliśmy różne przedsięwzięcia dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Piątek, 9 listopada 2018 był kulminacją działań naszej szkoły w tym zakresie. Uczniowie przybyli na lekcje w strojach galowych, przybrali niepodległościowe kotyliony i zasiedli w udekorowanych bielą i czerwienią klasach. 
O godzinie 11.11 nasza społeczność przyłączyla się do ogólnopolskiej akcji odśpiewania 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.  Henryk Zagórski - nauczyciel historii i organizator rocznicowych obchodów, ogłosił wyniki zakończonych konkursów niepodległościowych: literackiego i plastycznego. Odczytany został najpiękniejszy list do przyszłych Polaków, do odczytania po stu latach.  Prace plastyczne pod tytułem: "Moja Niepodległa" oceniono w dwóch kategoriach wiekowych.  Wyróżnieni twórcy otrzymali nagrody z rąk Dyrektor szkoły Hanny Błaszkowskiej.
Nastąpiło potem przygotowanie kapsuły czasu do złożenia jej w ziemi przy szkole. Henryk Zagórski przedstawił ideę tego przedsięwzięcia i odcztał list intencyjny, który podpisany został przez Annę Lenckowską reprezentującą Wójta gminy Nowe Miasto Lubawskie, Hannę Błaszkowską - Dyrektor szkoły i Joannę Marszelewską - przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Do kapsuły włożono wraz z listem intencyjnym: wyróżnione prace litarackie i plastyczne, fotografię społeczności szkolnej na tle budynku naszej placówki, wydaną w roku 2011 historię szkoły autorstwa Henryka Zagórskiego i sportowy puchar jako symbol naszego przywiązania do wartości sportu i walki o wytyczone cele. Zamkniętą i zabezpieczoną kapsułę umieszczono w obecności Sztandaru Szkoły w ziemi przy szkole. Miejsce to oznaczono specjalną tablicą kamienną, która informuje, że kapsułę należy wydobyć w roku 2118. 
Tego samego dnia wieczorem, w szkole pojawili się mieszkańcy Gwiździn, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do wspólnego uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie przy wsparciu nauczycieli przedstawili w formie wieczornicy refleksyjny program, zawierający wiele historycznych informacji odnoszących się do Gwiździn i najbliższych okolic.
W patriotycznym nastroju wszyscy wrócili do swoich domów, aby przeżywać świątecznie kolejne dni niepodległościowej rocznicy. 
Zachęciliśmy zebranych do wywieszenia naszych narodowych barw i zaangażowania się w różne formy patriotycznych obchodów: uroczystość przy Trzech Dębach, Bieg Niepodległości i inne.”
 

Galeria zdjęć

Setna Rocznica Niepodległości w szkołach - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach

 
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach zdała następującą relację:
„W dniu 9 listopada w Społecznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach uroczystą akademią uczczono setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Każdy członek szkolnej społeczności otrzymał biało-czerwoną kokardę narodową
z grafiką upamiętniającą ten ważny dla naszego kraju jubileusz. Każda ze szkolnych sal oraz korytarze i hol zostały z tej okazji udekorowane symbolami narodowymi oraz plakatami ukazującymi drogę Polski do wolności.
Z okazji stulecia odzyskania niepodległości szkoła wzięła udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” pod patronatem MEN. Dokładnie o godz. 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.”

Galeria zdjęć

Setna Rocznica Niepodległości w szkołach - Szkoła Podstawowa w Radomnie

 
Szkoła Podstawowa w Radomnie przekazała następujące relacje:
"Uroczystość szkolna z okazji 100 rocznicy Niepodległej została uświetniona przez uczniów wierszem, piosenką i przekazaną wiedzą historyczną. Podczas uroczystego apelu o godz. 1111 przyłączyliśmy się do REKORDU DLA NIEPODLEGŁEJ śpiewając hymn narodowy.
                Na spotkaniu gościliśmy wnuka Leona Orzechowskiego legionisty, który walczył w Legionach Józefa Piłsudskiego, odznaczonego orderem Virtuti Militari. Pan Lech Orzechowski opowiedział uczniom historię dziadka, który jest pochowany na cmentarzu w Radomnie.
                Dla upamiętnienia wydarzeń 100 lat niepodległości szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Instytut Pamięci Narodowej w Olsztynie i Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie ,,100 DĘBÓW PAMIĘCI BOHATERÓW NIEPODLEGŁEJ”. Zaproszeni goście wraz z Panią Dyrektor Barbara Śmiech i przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego posadzili trzy dęby:
DĄ NIEPODLEGŁOŚCI
DAB PAMIĘCI ARCYBISKUPA EDWARTA ROPPA
DĄB PAMIĘCI WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ
Certyfikat opieki nad dębami na ręce Pani Dyrektor przekazał przedstawiciel Lasów Państwowych Pan Wojciech Krajewski.
                Po uroczystości sadzenia dębów harcerze udali się do Miejsca Pamięci Narodowej i na cmentarz parafialny, gdzie zapalili symboliczne znicze pamięci na grobie Leona Orzechowskiego.
                W dniach 20-27 listopada 2018 roku na terenie szkoły będzie można zapoznać się z wystawą „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” wystawioną przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku.
                Dnia 29 listopada 2018r. uczniowie kl. V-VIII wezmą udział w warsztatach edukacyjnych „WOKÓŁ NIEPODLEGŁEJ” organizowanych przez Dom Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie."
 
 "Dnia 13 listopada 2018r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Radomnie wraz z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola ,,Magiczna Akademia” uczestniczyły w ,,Spotkaniu z poezją” zorganizowanego z okazji obchodów święta Niepodległości Polski.
W spotkaniu uczestniczyli również rodzice, którzy wraz ze swoimi dziećmi recytowali wiersze o Ojczyźnie oraz śpiewali patriotyczne piosenki. Zaproszono również innych gości takich jak Panią Dyrektor Szkoły Barbarę Śmiech, Radnych i Sołtysów wsi.
Dzieci biorące udział w  spotkaniu otrzymały słodki poczęstunek, a na ręce ich rodziców przekazano również dyplom uczestnictwa."
 

Galeria zdjęć

Ilustracja do informacji: Poszliśmy z kijkami
14.11.2018

Poszliśmy z kijkami

Poszliśmy z kijkami

Wstęgę przecięły wspólnie: pani Jolanta Szulc - radna Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz pani Agnieszka Miehlau-Paturalska - sekretarz Gminy Nowe...